Стање у Београдском пашалуку пред избијање Првог светског устанка

Стање и расположење народа и његових угледника у предвечерје избијања Првог српског устанка, откривају жеље и циљеве због којих су ушли у неравноправни сукоб са моћним Отоманским царством и његовим представницима у Београдском Пашалуку. Continue reading

Advertisements

Српска револуција, најважнији догађаји и унутрашње уређење државе

Термин Српска револуција се односи на период историје Србије од 1804.
до 1835. године, а први га је употребио Леополд Ранке у својој књизи
Die Serbische Revolution. Continue reading

Кнез Милош Обреновић

Кнез Милош Обреновић (18. март 1780 — 26. септембар 1860) је био кнез Србије од 1815. до 1839. и од 1858. до 1860. Учествовао је у Првом српском устанку и предводио српске устанике у Другом српском устанку. Оснивач је династије Обреновића. Continue reading